Đóng góp ý kiến

info feedback

Phương châm KHÁCH HÀNG là TRỌNG TÂM

Điên Tử HT luôn luôn mong muốn được lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ phía khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp từ phía Quý Khách sẽ được chúng tôi ghi nhận và sử dụng để liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Quý khách có thể cung cấp các ý kiến phản hồi về Hệ thống Điện Tử HT theo mẫu bên cạnh.